હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ પોલિમાઇડ રેઝિન

હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ પોલિમાઇડ રેઝિન

હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ પોલિમાઇડ રેઝિન

હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ ગ્રેડ પોલિમાઇડ રેઝિન એપ્લી...

હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ ગ્રેડ પોલિમાઇડ રેઝિન એપ્લી...

દરેક બેચના ઉત્તમ સ્થિર પ્રદર્શન સાથે ઓછી સ્નિગ્ધતાની હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ ગ્રેડ PA6 પેલેટ.

હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ ગ્રેડ પોલિમાઇડ રેઝિન

હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ ગ્રેડ પોલિમાઇડ રેઝિન

અમારું હાઇ-સ્પીડ સ્પિનિંગ ગ્રેડ પોલિઆમાઇડ રેઝિન એક વિશિષ્ટ થર્મોપ્લાસ્ટિક છે જે કાપડ અને ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનો માટે શ્રેષ્ઠ ફાઇબર ઉત્પાદન પહોંચાડવા માટે રચાયેલ છે.તેની અસાધારણ મેલ્ટ શક્તિ, ઉચ્ચ સ્નિગ્ધતા અને ઉત્તમ સ્થિરતા સાથે, તે ઉચ્ચ-સ્પીડ સ્પિનિંગ પ્રક્રિયાઓ માટે યોગ્ય પસંદગી છે જે અસાધારણ ગુણવત્તા અને પ્રદર્શનની માંગ કરે છે.

હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ ગ્રેડ પોલિમાઇડ રેઝિન એપ્લિકેશન

હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ ગ્રેડ પોલિમાઇડ રેઝિન એપ્લી...

હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ ગ્રેડ પોલિમાઇડ રેઝિન એપ્લી...

દરેક બેચના ઉત્તમ સ્થિર પ્રદર્શન સાથે ઓછી સ્નિગ્ધતાની હાઇ સ્પીડ સ્પિનિંગ ગ્રેડ PA6 પેલેટ.